Методична робота вчителя — спеціально організована діяльність педагога, що створює умови для підвищення його майстерності.

 

   Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня.

 

   Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня, підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

   Методична робота здійснюється за такими напрямами;

   1. Поглиблення філософсько-педагогічних знань. 

   2. Вивчення принципів розвитку української національної школи. 

   3. Освоєння методики викладання додаткових предметів. 

   4. Систематичне інформування про нові методичні розробки. 

   6. Оволодіння науково-дослідницькими навичками.