Аналіз уроку: складові  компетентнісно спрямованого компоненту

Вміння здійснювати системний та систематичний аналіз професійної діяльності є визначальним компонентом автономізаційної компетентності вчителя, та дозволяє фіксувати динаміку розвитку педагога, дати оцінку його фаховій майстерності, виявити типові недоліки тощо.

Є різні методики здійснення аналізу та самоаналізу уроку. Особливо цікавою є методика векторного аналізу уроку ( автор - Мариновська Оксана Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти), яка здійснюється за чотирма компонентами:

-         ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОМПОНЕНТ УРОКУ

-         ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ УРОКУ

-         РОЗВИВАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УРОКУ

-         КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНИЙ КОМПОНЕНТ УРОКУ

Згідно з технологічними картками здійснення аналізу уроку компетентнісно спрямований компонент уроку оцінюється за наступними складовими:

Активізація пізнавальної діяльності

(оцінюванню підлягає характер організації пізнавальної діяльності на уроці, вміння педагога організувати співробітництво, групову діяльність; застосування активних та інтерактивних методів роботи).

Самостійна пізнавальна діяльність (оцінюванню підлягає вміння педагога організувати самостійно керовану учнями взаємодію, суб'кт-суб'єктний характер пізнавальної діяльності ).

Формування пізнавальної активності (оцінюванню підлягає вміння педагога мотивувати, стимулювати інтерес до предмета, заохочувати учня до активної участі у пізнавальному процесі).

Технологізованість знань  (оцінюванню підлягає вміння педагога забезпечити засвоєння учнями певного алгоритму застосування засвоєних знань (технологізація знань).

Разом із тим О.Мариновська розробила чотирирівневі критерії оцінювання.

 

(Детальніше)